Nikko Bodo Sperlein Voyage White Sugar with Lid 7oz. (220ml)