Nikko Bodo Sperlein Voyage White Tea Cup 8.5oz. (260ml)