Nikko Bodo Sperlein Voyage White Tea Pot 33oz. (1000ml) with Strainer