Portmeirion Botanic Garden Mini Bowl, Round - Set of 4